Nyhedsarkiv

Publiceret den 17. februar 2013

Generalforsamling 25 februar 2013Indkaldelse til ordinær generalforsamling i BBK

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i klublokalet mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00.

Dagsorden:

1)     Valg af mødedirigent

2)     Beretning af klubbens aktiviteter

3)     Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4)     Fremlæggelse af kontingenter og budget for 2013

5)     Indkomne forslag

6)     Valg til bestyrelse:
Kasserer, Annelise Bryde ønsker at genopstille
Sekretær, Jeanne Midtgaard ønsker at genopstille
Bestyrelsesmedlem, , Jørgen Florin ønsker at genopstille
Bestyrelsessuppleant, Janne Schou ønsker at genopstille

Spilleudvalg

Hal og -ordensudvalg

2 revisorer, Ulla Florin og Poul Nørgaard ønsker at genopstille

1 revisorsuppleant

Webudvalg

7)    Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet,
skal være formanden i hænde skriftligt senest 10 dage før generalforsamlingen.

Klubbens regnskab samt forslag, der er indkommet til behandling, ophænges i
klublokalerne og annonceres på klubben hjemmeside (http://www.vbk-badminton.dk/) senest
1 uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen ser frem til en god generalforsamling med stor mødedeltagelse. Vi slutter i lighed med sidste år
generalforsamlingen af med det succesfulde og hyggelige bankospil med store præmier. Forøg dine
vinderchancer markant og mød op til generalforsamlingen med banko!

Med venlig hilsen

BBK’s bestyrelse