Nyhedsarkiv

Publiceret den 16. februar 2014

Generalforsamling 24 februar 2014


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i BBK

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i klublokalet mandag den 24. februar 2014 kl. 19.00.

Dagsorden:

1)  Valg af mødedirigent

2)  Beretning af klubbens aktiviteter: Formand – USU – SSU – VSU – MSU – HOU.

3)  Fremlæggelse af revideret regnskab 2013 til godkendelse

4)  Fremlæggelse af kontingenter og budget for 2014

5)  Indkomne forslag

6)  Valg til bestyrelse:
Formand, Yngve Midtgaard
Sekretær, Jeanne Midtgaard

1 menigt bestyrelsesmedlem, Jørgen Florin
1 bestyrelsessuppleant, Janne Skou

Spilleudvalg
,

USU – Morten Mortensen, Linda Hansen

SSU – Linda Hansen

VET –

MSU - Rene Nielsen – Finn P. Nielsen & Eva Helt Mortensen

Hal og –ordensudvalg: Bjarne Persson

2 revisorer: Ulla Florin & Poul Nørgaard

1 revisorsuppleant: Christian Skou

Webudvalg: Jens Teglhus Møller & Pernille Dueholm

7) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde skriftligt senest 10 dage før generalforsamlingen.
Klubbens regnskab samt forslag, der er indkommet til behandling, ophænges i klublokalerne og annonceres på klubben hjemmeside (http://www.vbk-badminton.dk/) senest 1 uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen ser frem til en god generalforsamling med stor mødedeltagelse. Vi slutter i lighed med sidste år generalforsamlingen af med det succesfulde og hyggelige bankospil med store præmier. Forøg dine vinderchancer markant og mød op til generalforsamlingen med banko!

Med venlig hilsen

BBK's bestyrelse

Forslag til GF 240214 vedtægtsændring paragraf 6, 9 og 11.pdf