Nyhedsarkiv

Publiceret den 14. februar 2016

Generalforsamling 29 Februar 2016


 

       Indkaldelse til ordinær generalforsamling i BBK 

       Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i klublokalet mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00.

 

Dagsorden: 

1)      Valg af mødedirigent

2)      Beretning af klubbens aktiviteter: Formand – USU – SSU – MSU – HOU.

3)      Fremlæggelse af revideret regnskab 2015 til godkendelse

4)      Fremlæggelse af kontingenter og budget for 2016

5)      Indkomne forslag

6)      Valg til bestyrelse:  På valg er følgende
Formand, Yngve Midtgaard
Sekretær, Jeanne Midtgaard

1 menigt bestyrelsesmedlem, Jørgen Florin
1 bestyrelsessuppleant, Janne Skou

Spilleudvalg,

USU – 
SSU –   Linda Hansen

MSU -   Rene Nielsen – Finn P. Nielsen
Hal og –ordensudvalg

Bjarne Persson

2 revisorer

Ulla Florin & Poul Nørgaard
1 revisorsuppleant

Christian Skou
Webudvalg

Jens Teglhus Møller & Pernille Dueholm

 

7)      Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde skriftligt senest 10 dage før generalforsamlingen.
Klubbens regnskab samt forslag, der er indkommet til behandling, ophænges i klublokalet og annonceres på klubben hjemmeside (http://www.bagsvaerd-bbk.dk/) senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen ser frem til en god generalforsamling med stor mødedeltagelse. Vi slutter i lighed med sidste år generalforsamlingen af med det succesfulde og hyggelige bankospil med store præmier. Forøg dine vinderchancer markant og mød op til generalforsamlingen med banko!

  

Med venlig hilsen 

BBK’s bestyrelse