Afdelinger

Klubben er opdelt i forskellige afdelinger som i store træk er aldersopdelte – ungdom (6-18 år) og motionist (over 18). Voksne turneringsspillere er opdelt i senior (18 til 40 år) og veteranerne for turneringsspillere over 40 år. Motionisterne har også deres egne turneringshold.

Ungdom (6-18 år)

Motionist 18+ (alle niveauer – også turneringsspillere)

Senior (Turneringsspillere 16-40 år)

Veteran (Turneringsspillere 40+ år)

 

Indenfor afdelingerne er der aktiviteter for spillere med forskelligt niveau. Foruden den faste banetid eller fælles træning kan man på alle niveauer vælge også at spille turneringer – enten på et hold eller at stille op individuelt til åbne turneringer.

Se mere om de enkelte afdelinger under deres respektive menu-punkter.