Motionist

om motionist har man flere forskellige muligheder i Bagsværd Badminton Klub. En af dem er den traditionelle faste banetid, hvor to eller fire spillere råder over den samme banetime på ugen en hel sæson igennem. Du kan finde mere information om faste banetider her.

Som alternativ til banetid kan man melde sig til fællesspil. Der er fællesspil hver tirsdag aften fra kl. 20:00-22:35. Man melder sig for en sæson ad gangen, men til forskel fra banetimerne har man her mulighed for at komme alene og blive sat sam men med andre spillere på nogenlunde samme niveau. Fællesspillet er med andre ord det perfekte sted at starte, hvis man kommer ind som ny motionsspiller i Bagsværd, ikke har nogen makker, eller blot ønsker afveksling i spillet.

Ønsker man at deltage i turneringskampe findes der såvel interne som eksterne turneringer. Internt afholder vi 4 turneringer om året. I de interne turneringer får klubbens spillere lejlighed til at dyste mod hinanden. De interne turneringer har forskellige formål. Nogle af turneringerne giver lejlighed til at sætte spillerne sammen med nye makkere og er på den måde med til at ryste klubbens medlemmer sammen. Men til det årlige klubmesterskab gælder det om at måle styrkeforholdet mellem spillerne, så derfor stilles der op med makkere efter eget valg. Efter alle turneringer er der mulighed for at deltage i klubbens hyggelige fester. Se aktivitetsplanen.

Eksternt har vi 3 hold meldt til i DGIs holdturnering, i Eliterækken, i Mesterrækken og i Serie 2. På hvert hold er der 4 herrer og 4 damer. Hvert hold spiller ca. 8 holdkampe på en sæson – ofte på en lørdag eller søndag. Alle spillere spiller en mixdouble og to doubler pr. holdkamp.

Endelig er der træning som er målrettet motionistturneringsspillerne. Træningen er et tilvalg for dem som ønsker yderligere udvikling. Træningen foregår sammen med klubbens senior- og veteran-spillere, hver torsdag aften fra kl. 19-21. Der betales ekstra for træning.

Derudover tilbydes alle motionistspillere en årlig træningsweekend. Tilmelding til både træningsweekend og individuelle eksterne turneringer foregår på afdelingens opslagstavle i klublokalet.

Muligheder er der altså masser af i Motionistafdelingen. For yderligere informationer, kontakt Motionistudvalget

Motionistspilleudvalget

Motionistspilleudvalget varetager motionistspillernes interesser i klubben. Udvalget består af

 

Renè Nielsen, MSU formand

Frodesvej 51, 2880 Bagsværd

Tlf. 44 44 41 12

msu@bagsvaerd-bbk.dk

 

Finn Prindal Nielsen

Ketilsvej 111, 2880 Bagsværd

Tlf. 44 44 31 56

msu1@bagsvaerd-bbk.dk

 

 

Velkommen.