Ungdom

I klubbens ungdomsafdeling er spillerne fra 6 til 18 år. Når spillerne fylder 19 år, rykker de videre til seniorafdelingen. Man kan dog allerede fra man er 15 år deltage i seniorturneringer.

Vi lægger vægt på udvikling af glæde ved at spille og på udvikling af talentet. Det gør vi ved tilknytning af gode trænere med en teoretisk og praktisk baggrund. Træningen er tilrettelagt, så den er tilpasset den enkelte spillers alder, talent, styrke og teknik, kombineret med at der søges skabt et godt kammeratskab. Ungdoms-spillerne trænes i hold af uddannede trænere.

Sideløbende med at spillerne udvikler sig opnås der resultater. Bagsværd har traditionelt haft mange gode ungdomsspillere, som har gjort sig bemærket i nationale turneringer.

Klubbens medlemmer har god mulighed for at spille turneringsbadminton på ethvert plan, idet vi har turneringshold tilmeldt DGIs turnering.

Endelig yder klubben tilskud til ungdomsspillerne til deltagelse i individuelle turneringer på såvel eliteplan som i de lavere rækker.

Der foregår en lang række aktiviteter udover den almindelige træning, holdturnering og deltagelse i åbne turneringer.

  • Badmintonskole i sommerferien, som del af kommunens tilbud om sommeraktivitet
  • Juleturnering og fest
  • Klubmesterskaber og afslutningsfest for alle spillere.
  • Weekendtur
  • Afholdelse af egne turneringer.

Indmeldelse kan ske ved at sende en mail til haludvalget, henvendelse til klubben i åbningstiden, til ungdomsspilleudvalget (se nedenfor),

Ungdomsspilleudvalget varetager ungdomsspillernes interesser i klubben. Det har det overordnede ansvar for ungdomsspillerne hvad angår træning, holdkampe og turneringer. Derudover bidrager forældrene som holdledere og støtte.

Ungdomsspilleudvalget består af:

 Kontakt person fra bestyrelsen

Linda Hansen
usu@bagsvaerd-bbk.dk

 

Velkommen