Priser

For at spille i BBK skal man være medlem af klubben. For at blive medlem betaler man et indmeldelsesgebyr. Herefter betaler man et kontingent pr. sæson. Opkrævning af kontingentet er opdelt i to rater (august og februar).
Via sit medlemskab forpligter medlemmet sig til at betale kontingent via PBS (Pengeinstitutternes Betalingsservice).

Kontingentpriserne er:

Ungdom

Op til 18 år 900
Fra 18 til 24 år 900
Indmeldelsegebyr 25

 

Voksne

Fra 25 til 65 år: Motionspiller for fast bane eller fælles spil, seniorspiller for fælles træning, eller veteranspiller for fast banetid.

1.100
En ekstra ugentlig banetid pr.sæson

550
Pensionistspiller 65 år+

700
Fælles træning torsdag for motionister og veteraner, ekstra pr.sæson

700
Passiv

70

Indmeldelsegebyr

Tirsdags træning ekstra pr. sæson

     50

  
   300

Et kontingent inkluderer automatisk én banetid.Man skal oplyse om man ønsker at spille double eller single på banen og hvilke medlemmer banetiden omfatter.
Det kan umiddelbart forekomme uretfærdigt at man således totalt kun betaler kr. 2.200,00 for en single bane og totalt kr. 4.400,00 for en double bane.

Årsagen hertil er ikke at favorisere singlespillet fremfor doublespillet, men blot det skal koste det samme for den enkelte spiller uanset om spilleren foretrækker single eller double.

Denne regel betyder altså, at der på en doublebane skal være fire betalende spillere og at der på en singlebane skal være to betalende spillere.