Bestyrelsesmedlemmers opgaver

Her under finder du beskrivelse over bestyrelsesmedlemmers opgaver i klubben.

Formandens rolle og opgaver. Her

Kassererens rolle og arbejdsopgaver. Her

Sekretærens rolle og opgaver. Her

Det menige bestyrelsesmedlems opgaver. Her

Motionistformandens rolle og opgaver. Her

Ungdomsformandens rolle og opgaver. Her

Haludvalgsformandens rolle og opgaver. Her