Målsætning

Bagsværd Badminton Klubs vision og målsætning

Bagsværd Badminton Klubs vision

Bagsværd Badminton Klub´s (BBK) vision er at skabe rammerne og udbrede interessen for

badminton.

Medlemmerne skal tilbydes træning, turneringer samt sociale aktiviteter, som medvirker til at styrke

sammenholdet i klubben.

Bagsværd Badminton Klubs målsætning

1.
BBK skal være et rart sted at være og gode sociale relationer skal prioriteres højt og der skal være

plads til alle.

2.
Der skal tilbydes aktiviteter, der tilgodeser alle sportslige ambitionsniveauer.

3.
BBK skal markere sig positivt i idrætslivet.

4.
Der skal tilbydes træning med uddannede trænere.

5.
BBK skal appellere til børn og unge.

6.
BBK skal bestå af følgende afdelinger: ungdomsafdeling (USU), seniorafdeling (SSU),

veteranafdeling (VSU) og motionistafdeling (MSU).

7.
BBK skal i alle fire afdelinger være repræsenteret i holdturneringer under SBKr./DGI.

8.
BBK skal til enhver tid optræde etisk korrekt i forhold til samfundet.

9.
BBK skal være velorganiseret på alle niveauer og have en sund økonomi.

Handlingsplan for de 9 målsætninger,  læs mere Her

Februar 2011